2ο Δημοτικό Σχολείο Παλαιοκάστρου

Πυθαγόρα 12 & Νεοχωρούδας
Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης

         Τ.Κ. 57013

τηλ. 2313 089049

fax. 2310 695171