Το 2ο Δημοτικό Σχολείο Παλαιοκάστρου ιδρύθηκε το 2005. Λόγω έλλειψης σχολικής στέγης ήταν σε αναστολή λειτουργίας μέχρι το 2007. Πρώτη φορά λειτούργησε το σχολικό έτος 2008 – 09 ως 6/θ.

Το διαχρονικό πρόβλημα του σχολείου μας είναι η κτιριακή υποδομή. Την πρώτη σχολική χρονιά (08 – 09) λειτούργησε σε τρεις προκατασκευασμένες αίθουσες, ενώ τρεις αίθουσες φιλοξενούνταν στο 1ο Δ. Σ. Παλαιοκάστρου. Τις επόμενες χρονιές τοποθετήθηκαν τρεις ακόμα προκατασκευασμένες αίθουσες και μία αίθουσα kibo. Σήμερα λειτουργεί ως 8/θ, ενώ δύο από τα τμήματά του στεγάζονται στις εγκαταστάσεις παρακείμενου 2ου Νηπιαγωγείου Παλαιοκάστρου.

Παρά τις ελλείψεις στη κτιριακή υποδομή, χάρη στις προσπάθειες του προσωπικού, του Δήμου και του συλλόγου γονέων απέκτησε ό,τι χρειάζεται για να λειτουργήσει ως σύγχρονο δημοτικό σχολείο.

Γρούνας Γιώργος

τ.  Δ/ντής του σχολείου