Πραγματοποιούνται από 2 -19 Μαΐου

Παρακαλούνται οι γονείς που ενδιαφέρονται για την εγγραφή του παιδιού τους στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Παλαιοκάστρου να ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία:

  1. Από τις 27 Απριλίου 2017 και μετά οι γονείς μπορούν να κλείνουν ραντεβού στο 2310695171 και να το ακολουθούν με συνέπεια. Η ενέργεια αυτή κρίνεται αναγκαία προκειμένου να γίνουν οι εγγραφές με τον καλύτερο δυνατό τρόπο χωρίς καθυστερήσεις και χωρίς να παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.
  2. Να έχουν μαζί τους όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά πέρα από το έντυπο της αίτησης το οποίο συμπληρώνουν την ώρα της εγγραφής.
  • Βιβλιάριο υγείας
  • Βεβαίωση παρακολούθησης Νηπιαγωγείου
  • Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) Το Δελτίο αυτό είναι απαραίτητο να προσκομισθεί πριν την έναρξη των μαθημάτων στις 11-9-17
  • Απόδειξη πρόσφατη από ΔΕΗ ή ΕΥΑΘ ή Τηλεφωνίας
  1. Για την εγγραφή στο Ολοήμερο είναι απαραίτητη η βεβαίωση εργασίας και των δύο γονέων. Αν υπάρχει κάρτα ανεργίας πρέπει να προσκομισθεί. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες απαραίτητη είναι η ασφαλιστική κάλυψη.
  2. Κανένας γονέας δεν θα μπορεί να εισέρχεται στο χώρο του σχολείου χωρίς να έχει προηγηθεί τηλεφωνικό ραντεβού όπως επίσης δεν θα μπορεί και να περιμένει σε χώρο του σχολείου (χωλ ή αυλή).
  3. Τα όρια της Σχολικής Περιφέρειας του Σχολείου προς τα Ανατολικά εκτείνονται μέχρι και αμφίπλευρα της οδού Μακεδονίας.