Προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του Σχολείου και να αντιμετωπιστούν προβλήματα που σχετίζονται με την απουσία κατάλληλων χώρων, ο Σύλλογος Διδασκόντων αποφάσισε η τακτική συνεργασία γονέων εκπαιδευτικών να γίνεται μετά τη λήξη του διδακτικού ωραρίου και την αποχώρηση των μαθητών/τριων (13:15). Αυτή θα πραγματοποιείται στη βόρεια πτέρυγα του Σχολείου (από Πυθαγόρα) μία φορά τον μήνα, όπως άλλωστε προβλέπεται από τη σχετική εγκύκλιο.

Εάν για οποιοδήποτε λόγο παραστεί ανάγκη για κάποια έκτακτη συνάντηση από μέρος του γονέα, μπορεί αυτή να προγραμματιστεί κατόπιν συνεννόησης με τον αντίστοιχο εκπαιδευτικό ή χρησιμοποιώντας το τετράδιο επικοινωνίας εάν αυτό έχει οριστεί από τον/την εκπαιδευτικό. Μόνο για πολύ σοβαρούς λόγους μπορεί αυτό να γίνει χρησιμοποιώντας το τηλέφωνο του Σχολείου ή την απευθείας επικοινωνία με τη διευθύντρια.

Ώρες συνεργασίας

Τμήμα Υπεύθυνος Δάσκαλος Συνεργασία
Α1 Τσολερίδου Δέσποινα Πρώτη Πέμπτη κάθε μήνα στις 13:15
Α2 Μποζάνη Ευδοκία Πρώτη Τρίτη κάθε μήνα στις 13:15
Β1 Σλαμπέα Μαρία Πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα στις 13:15
Β2 Κόγια Αθανασία Πρώτη Τρίτη κάθε μήνα στις 13:15
Γ1 Χατζηιωαννίδου Άννα Πρώτη Τρίτη κάθε μήνα στις 13:15
Γ2 Κουτρή Μαρία Πρώτη Τρίτη κάθε μήνα στις 13:15
Δ1 Δημητριάδου Δέσποινα Πρώτη Πέμπτη κάθε μήνα στις 13:15
Δ2 Κασωτάκης Αγαθάγγελος Πρώτη Δευτέρα κάθε μήνα στις 13:15
Ε1 Δαβατζής Γεώργιος Πρώτη Δευτέρα κάθε μήνα στις 13:15
Ε2 Ανθίδης Μιχάλης Πρώτη Δευτέρα κάθε μήνα στις 13:15
Στ1 Τρώντσιος Χρήστος Πρώτη Πέμπτη κάθε μήνα στις 13:15
Στ2 Γκατζάρα Θεοδοσία Πρώτη Δευτέρα κάθε μήνα στις 13:15
  Αγγλικής: Παυλίδου Σ. Πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα στις 13:15
  Αγγλικής: Πετρωτού Γλ. Πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα στις 13:15
  Γερμανικής: Αγοραστός Γ. Πρώτη Παρασκευή κάθε μήνα στις 13:15
  Γερμανικής: Ιορδανίδου Μ. Κατόπιν συνεννόησης
  Γαλλικής: Ομουρίδου Όλγα Πρώτη Παρασκευή κάθε μήνα στις 13:15
  Μουσικής:Τόγια Α Πρώτη Δευτέρα κάθε μήνα στις 13:15
  Φ. Αγωγής: Λύσσα Β. Πρώτη Τρίτη κάθε μήνα στις 13:15
  Φ. Αγωγής: Γκατζούνης Ν. Πρώτη Παρασκευή κάθε μήνα στις 13:15
  Πληροφορική: Μπαλωματά Πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα στις 13:15
  Θεατρική αγωγή: Φλούδα Χ. Πρώτη Πέμπτη κάθε μήνα στις 13:15